Informacje prawne

Identyfikacja : 

CEETAL-POL Sp. z o.o

Forma: Sp. z o.o z kapitałem w wysokości 75000 pln.

Działalność: Produkcja i handel wszystkimi produktami chemicznymi, handel wszystkimi urządzeniami związanymi z przemysłem chemicznym.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku0000185654

Nip: PL5850011234

Tel: + 48 58 664 44 44

mail:info@ceetal.pl

 

Zasady i warunki użytkowania

Korzystanie z tej strony potwierdza zgodę Labotatoires Ceetal-Cmpc na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i postępowanie zgodnie z nimi.

 

Własność i eksploatacja

Strona ta jest własnością firmy Laboratoires CEETAL, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek w Saint-Etienne pod numerem SIREN 724 500 657, z siedzibą przy Rue des Touristes CS 10039 42001 SAINT-ETIENNE CEDEX 1.

 

Reprodukcja

Jakiekolwiek powielanie lub przedstawianie, nawet częściowe, w jakikolwiek sposób tej strony bez autoryzacji  Labotatoires Ceetal-Cmpc  jest nielegalne i stanowi akt fałszerstwa, z wyjątkiem powielania zarezerwowanego wyłącznie do użytku kopisty i nieprzeznaczonego do użytku zbiorowego.

 

Odpowiedzialność

Labotatoires Ceetal-Cmpc dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były dokładne i aktualne. Jednakże, informacje opublikowane na tej stronie nie są umowne i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania ze strony Labotatoires Ceetal-Cmpc w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu lub usługi przedstawionej na tej stronie.

Labotatoires Ceetal-Cmpc nie ponoszą odpowiedzialności za niedokładność podanych informacji ani za sposób ich wykorzystania przez użytkowników.

Labotatoires Ceetal-Cmpc nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu strony, za występowanie błędów lub wirusów oraz za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z dostępu do informacji zawartych na stronie.

 

Poszanowanie prywatności

Labotatoires Ceetal-Cmpc zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych i prywatności.

 

Ustawa o ochronie danych

Zgodnie z art. 16 ustawy "Informatiques et libertés" z dnia 6 stycznia 1978 r., mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do informacji dotyczących Państwa, kontaktując się z: Labotatoires Ceetal-Cmpc, Rue des Touristes CS 10039 42001 SAINT-ETIENNE CEDEX 1, lub pocztą elektroniczną adv@ceetal.fr.

 

Dane osobowe

Dane zgromadzone na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla Labotatoires Ceetal-Cmpc. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane firmom. Żadne dane osobowe nie są gromadzone bez Państwa wiedzy. Wszystkie dane osobowe, które otrzymujemy, to informacje, które podajesz nam podczas interakcji z witryną, na przykład podczas wysyłania prośby o informacje.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo podadzą mogą być wykorzystane przez Labotatoires Ceetal-Cmpc zgodnie z obowiązującym prawem. Labotatoires Ceetal-Cmpc może przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem (np. wysyłania Państwu materiałów marketingowych lub innych informacji, odpowiadania na Państwa komentarze lub prośby o informacje).

Żadne dane osobowe nie zostaną sprzedane ani przekazane żadnej organizacji zewnętrznej.

 

Informacje nieosobowe zbierane automatycznie

W niektórych przypadkach możemy gromadzić informacje o użytkowniku, które nie są danymi osobowymi. Przykłady takich informacji obejmują typ przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego komputera, z którego korzystasz oraz nazwę domeny strony internetowej, z której łączysz się z naszą stroną lub reklamą.

Informacje o Państwa wizycie są przechowywane wyłącznie w celach statystycznych i zobowiązujemy się do zapewnienia, że nie dojdzie do powiązania tych danych z Państwa danymi osobowymi.