SEPTYSAN SR ŚRODEK BAKTERIOBÓJCZY, GRZYBOBÓJCZY, WIRUSOBÓJCZY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I RĄK BEZ SPŁUKIWANIA. WIRUSOBÓJCZY ZGODNIE Z EN 14476+A2, SKUTECZY WOBEC KORONOWIRUSA. BIOCYD TYP 1, 2 i 4. Pozwolenie nr 5041/12
 • Thumbnail for SEPTYSAN SR
 • Thumbnail for SEPTYSAN SR
 • Thumbnail for SEPTYSAN SR

SEPTYSAN SR - ŚRODEK BAKTERIOBÓJCZY, GRZYBOBÓJCZY, WIRUSOBÓJCZY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I RĄK BEZ SPŁUKIWANIA. WIRUSOBÓJCZY ZGODNIE Z EN 14476+A2, SKUTECZY WOBEC KORONOWIRUSA. BIOCYD TYP 1, 2 i 4. Pozwolenie nr 5041/12

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

[Więcej]

Conditionnement
SEPTYSAN SR
SEPTYSAN SR
JERRICAN PLASTIQUE DE 5 Wybierz pakiet
JERRICAN PLASTIQUE DE 5 FLACON DE 750ML CARTON DE 6 FLACON DE 750ML

Zalety

 •   Bardzo szybko odparowuje. 
 •  Aktywny wobec koronawirusa. 
 • Można stosować wszędzie, gdzie zużycie wody jest zabronione. Płukanie nie jest obowiązkowe. 
 •  Środek bakteriobójczy, czas kontaktu 5 minut i grzybobójczy czas kontaktu 15 minut zgodnie z EN 1650 i EN 1276 w czystych warunkach, w temperaturze 20 ° C. 
 •  Środek bakteriobójczy, czas kontaktu 5 minut i bakteriobójczy, czas kontaktu 15 minut zgodnie z EN 13697 w czystych warunkach, w temperaturze 20 ° C 
 •  Środek bakteriobójczy zgodnie z EN 13727 i zgodnie z EN 1500. 
 • Aktywny wobec Salmonelli Typhimurium i Listeria Monocytogenes zgodnie z EN 13697. 
 • Aktywny wobec wirusa H1N1 zgodnie z EN 14476. 
 •  Wirusobójczy zgodnie z EN 14476 + A2 (2019) wobec mysiego norowirusa i adenowirusa typu 5, w temperaturze 20 ° C, czas kontaktu 5 minut. 
 • Wynik potwierdza aktywność wobec wszystkich wirusów otoczkowych, w tym koronawirusa i rotawirusa. 
 • Zgodny ze zmodyfikowanym dekretem z 8 września 1999 r. dotyczącym procesów i produktów używanych do czyszczenia materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktami i napojami przeznaczonymi do żywienia ludzi i zwierząt. Produkt stosowany w rolnictwie ekologicznym (PV-IAA), zgodnie z rozporządzeniami WE nr 2018/848 w sprawie rolnictwa ekologicznego.

Zastosowanie

 • Dezynfekcja powierzchni i urządzeń w przemyśle rolno – spożywczym i ogrodniczym. Poza cyklami produkcyjnymi w ogrodnictwie, warzywnictwie (wyłącznie do produktów pochodzenia roślinnego: magazynowanie i transport):
 • buty, fartuchy, urządzenia  do pakowania, ważenia, przechowywania, stoły robocze, krajalnice,…
 • Dezynfekcja kół wózków poruszających się w magazynach, warsztatach itd.
 • W uprawie winorośli i produkcji wina, płuczki do butelek, końcówki rozlewarek, krany do degustacji, zawory i złączki przewodów,…
 • Dezynfekcja filtrów, okapów, itp., po myciu (wyłącznie na zimno).
 • W kuchni: dezynfekcja puszek przed ich otwarciem.
 • Do dezynfekcji powierzchni, których absolutnie nie wolno ponownie zanieczyszczać (podczas płukania) wodą niepewną pod względem  bakteriologicznym.
 • Dezynfekcja rąk i rękawiczek. Do dezynfekcji i czyszczenia szklanych ekranów dotykowych.