AGROXYDE II SILNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY DO PRZEMIENNEGO STOSOWANIA W HODOWLI, BARDZO SILNY I SZYBKODZIAŁAJĄCY.
  • Thumbnail for AGROXYDE II

AGROXYDE II - SILNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY DO PRZEMIENNEGO STOSOWANIA W HODOWLI, BARDZO SILNY I SZYBKODZIAŁAJĄCY.


Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
[Więcej]

Conditionnement
AGROXYDE II
AGROXYDE II
JERRICAN PLASTIQUE DE 5 Wybierz pakiet
JERRICAN PLASTIQUE DE 5

Zalety

  • Środek dezynfekujący i odwaniający skuteczny w twardej wodzie w obecności protein: aktywny we wszystkich warunkach.
  • Bardzo szeroki zakres aktywności przy dużych rozcieńczeniach, jest ekonomiczny, usuwa zanieczyszczenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe. 
  •  Nie pozostawia żadnych śladów, ponieważ ulega rozkładowi pod wpływem wody, tlenu i kwasu octowego: nie wpływa na środowisko. 
  •  Zgodny z Zarządzeniem Ministra, dotyczącym środków czyszczących do materiałów mających kontakt z artykułami spożywczymi i napojami. 
  • Jego składniki znajdują się na liście autoryzowanej na podstawie wytycznych CE nr 1804/1999 o produkcji biologicznej produktów rolnych.

Zastosowanie

  • Przy hodowli: brojlerów i kur niosek, królików, świń, bydła rogatego, krów mlecznych, cieląt, owiec, kóz, koni… 
  • Dezynfekcja powierzchni po oczyszczeniu: materiały, pojazdy i pomieszczenia dla zwierząt, miejsca i materiały do składowania i przygotowania karmy dla zwierząt.