DE ODO VO SILNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY I ODWANIAJĄCY. POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NR 1648/04 NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM
  • Thumbnail for DE ODO VO

DE ODO VO - SILNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY I ODWANIAJĄCY. POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NR 1648/04 NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. [Więcej]

Conditionnement
DE ODO V.O. SOUPIR
DE ODO V.O. SOUPIR
JERRICAN PLASTIQUE DE 5 Wybierz pakiet
JERRICAN PLASTIQUE DE 5

Zalety

  • Dzięki zdolności zwilżania, szybko dociera do skażonych i trudno dostępnych miejsc.
  • Nie maskuje, lecz całkowicie niszczy źródła przykrych zapachów
  • Doskonale odporny na wodę twardą
  • Miesza się z wodą w każdej proporcji
  • Ma właściwość silnego detergentu 

Zastosowanie

  • Do asenizacji, dezynfekcji i dezodoryzacji zsypów na śmieci, pionów wentylacyjnych, pomieszczeń do składowania i sprzętu do transportu odpadków gospodarstwa domowego...
  • Jest homologowany i opracowany do dezynfekcji sprzętu gromadzenia odpadków gospodarstwa domowego i pomieszczeń do ich przetwarzania i składowania.