MAJOR NM 880 SILNY, NIEPIENIĄCY ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY, DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ
 • Thumbnail for MAJOR NM 880
 • Thumbnail for MAJOR NM 880
 • Thumbnail for MAJOR NM 880
 • Thumbnail for MAJOR NM 880
 • Thumbnail for MAJOR NM 880
 • Thumbnail for MAJOR NM 880

MAJOR NM 880 - SILNY, NIEPIENIĄCY ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY, DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

SILNY, NIEPIENIĄCY ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY, DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ [Więcej]

Conditionnement
MAJOR NM 880
MAJOR NM 880
FUT PLASTIQUE DE 30 Wybierz pakiet
FUT PLASTIQUE DE 30 FUT PLASTIQUE DE 220 JERRICAN PLASTIQUE DE 5 CARTON DE 4

Zalety

 • Silny, zupełnie niepieniący się środek odtłuszczający, wolny od amonu czwartorzędowego.
 • Bardzo oszczędny, łatwy w użyciu.
 • W 5% roztworze jest obojętny względem tworzyw sztucznych, kauczuku i metali pospolitych.
 • Zgodny z przepisami prawnymi dotyczącymi metod i środków stosowanych do mycia materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktami i napojami spożywczymi dla ludzi i zwierząt. W branży spożywczej, po zastosowaniu konieczne jest płukanie.

Zastosowanie

 • Czyszczenie posadzek w przemyśle.
 • Czyszczenie posadzek sal sportowych:
  • Usuwa żywicę na posadzce, rozcieńczenie od 2 do 5%, zależnie od starości żywicy.
  • Przeprowadzić próbę wstępną.
  • Uwaga, nie ścierać band.
 • Czyszczenie części mechanicznych, korpusów, urządzeń do robót publicznych, sprzętu transportowego, kadzi, cystern, zbiorników.
 • W autoklawie do części mechanicznych.
 • Tunele myjące.
 • Czyszczenie mleczarni, rzeźni, zakładów przetwórstwa rybnego, mięsnego, itp.
 • Czyszczenie chłodni, wyciągów, sprzętu kuchennego.
 • Czyszczenie pomp oleju napędowego.