RESTO MACH RINCAGE PŁYN DO PŁUKANIA
  • Thumbnail for RESTO MACH RINCAGE
  • Thumbnail for RESTO MACH RINCAGE
  • Thumbnail for RESTO MACH RINCAGE

RESTO MACH RINCAGE - PŁYN DO PŁUKANIA

PŁYN DO PŁUKANIA [Więcej]

Conditionnement
RESTO MACH RINCAGE
RESTO MACH RINCAGE
JERRICAN PLASTIQUE DE 5 Wybierz pakiet
JERRICAN PLASTIQUE DE 5

Zalety

  • Rozpuszczalny w wodzie w dowolnych proporcjach.
  • Test korozji (na wiórach żeliwnych Herberta) pozytywny.
  • Zawarte w tym preparacie środki powierzchniowo-czynne są zgodne z kryteriami biodegradacji określonymi w Dyrektywie CE nr 648/2004.
  • Ułatwia schnięcie naczyń.
  • Pozwala na otrzymanie naczyń bez plam. 

Zastosowanie

  • Zmywarka do naczyń (woda do płukania) i tunel do zmywania.
  • Zmywarka do szkła w barach.