SIPHONET SILNY ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA ZATKANYCH PRZEWODÓW ŚCIEKÓW
  • Thumbnail for SIPHONET

SIPHONET - SILNY ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA ZATKANYCH PRZEWODÓW ŚCIEKÓW

SILNY ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA ZATKANYCH PRZEWODÓW ŚCIEKÓW [Więcej]

Conditionnement
SIPHONET
SIPHONET
JERRICAN DE 1 CARTON DE 12 Wybierz pakiet
JERRICAN DE 1 CARTON DE 12 JERRICAN DE 1

Zalety

  • SIPHONET pozwala na szybkie udrożnienie przewodów, bez specjalnego sprzętu, używany jest na zimno.
  • Rozpuszcza tłuszcze, oleje, części roślinne, tkaniny, włosy.
  • Jest obojętny wobec uszczelek włóknistych lub kauczukowych, metali ciężkich (ołów) oraz rur z PCV, za wyjątkiem rur z aminoplastów.

Zastosowanie

  • Udrożnienie wszelkich kanalizacji ściekowych w WC, umywalek, basenów, wanien, natrysków i innych rodzajów ścieków.
  • Rozpuszcza tłuste zanieczyszczenia i wszelką materię organiczną pozwalając w ten sposób pozbyć się substancji mineralnych i odzwierzęcych takich jak: włosy, papier, substancje wapienne, niedopałki papierosów, materiały, celuloza, liście, obierki warzyw oraz łuski ryb, nie niszcząc kanalizacji.