Jakość

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Mając ponad 50-letnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży rozwiązań chemicznych dla profesjonalistów, w 2017 roku postanowiliśmy połączyć siły z CMPC.

Nasza fuzja pozwala nam zaoferować wszystkim naszym klientom szerszą i silniejszą wiedzę fachową.

Nasze wspólne zobowiązanie dotyczące jakości i zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech osiach strategicznych

Jakość naszych produktów i usług świadczonych wszystkim naszym klientom

firma bardziej skoncentrowana na swoich klientach, z siecią lokalnych przedstawicieli handlowych

szeroka gama produktów, oferująca alternatywę ECOCHOIX (nasz wybór produktów dla zrównoważonego rozwoju),

innowacyjna firma posiadająca laboratoria badawczo-rozwojowe i laboratorium analiz mikrobiologicznych,

niezawodna firma o wysokiej jakości.

Harmonijny rozwój naszych różnych rynków

Optymalne działanie Laboratoriów CEETAL-CMPC

w zarządzaniu ludźmi,

w zarządzaniu zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem,

w poprawie naszych wyników ekonomicznych

Mając na uwadze przyszłość nas wszystkich, mam nadzieję, że każdy, na swoim poziomie, zarówno pracownicy sprzedaży, jak i obsługi, jest świadomy wyzwań, przed którymi stoimy: zadowolenie klienta, ochrona środowiska i bezpieczeństwo dla wszystkich, poprzez regulacje, zapobieganie ryzyku i ciągłe doskonalenie.

Zaangażowanie to znajduje odzwierciedlenie w różnych certyfikatach:

ISO 9001 (od 1996 r.),

ISO 14001 (od 2004 r.),

Certiphyto (od 2013 r.),

Certibiocyd (od 2014 r.).

W tych ramach kierownictwo jest odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania i stosowania obowiązujących działań i zasad.

Saint-Étienne, 1 września 2019 r.

Jean Claude VIDAL - Président